Språklyd   Barnesikkerhet    Hvem kan øve    Slik øver du

 

Fonemo Minipar - øve på minimale ordpar

Barn øver med Fonemo MiniparHjelp bamsen med å få orden på bildene i galleriet. Fire bilder skal settes opp på tavlen, for eksempel bil, pil, bil og pil.

Fonemo Minipar er en variant av Fonemo. Her jobber dere med bildepar som viser såkalte minimale ordpar hvor bare én språklyd skiller ordene fra hverandre. Målet er å analysere lyden og uttale ord, men også å kunne skille mellom og uttale språklyd som ligner på hverandre, så som viske og fiske, lus og juice.

Arbeid med minimale ordpar gir øvelse i å oppfatte små forskjeller mellom språklyd for deretter å bli i stand til å uttale dem.


Bamsen sier hvordan du skal ordne

Lytt til bamsen som vil ha en viss orden i galleriet sitt. Dere får fire bilder per øvelse som skal dras og slippes på tavlen. Bamsen sier for eksempel: kran, gran, kran, gran eller katt, datt, katt, datt. Ble det riktig rekkefølge? Bamsen gir tilbakemelding som «prøv igjen» eller «bra!». Trykk på «start på nytt»-pilen så får du en ny øvelse.

 

Spill inn egen tale og lytt direkte

Du kan når som helst bruke innspillingsfunksjonen og selv snakke inn og lytte til egen uttale.

 

Tekst og bilde, eller bare bilder

Jobb med tekst under bildene eller med bare bilder. Slik er det mulig å tilpasse vanskelighetsgraden avhengig av om barnet skal øve på bokstaver eller ikke er i stand til å lese enda.

 

Språklyd

Over hundre øvelser med 55 ordpar

Det finnes 16 kategorier å velge mellom hvorav 15 kategorier med ulike konsonantpar (initialt) og én med vokaler (initialt og medialt), se noen eksempler nedenfor. Øvelsene og ordparene er utvalgt i samarbeid med logopeder.

 

Eksempel på ordpar i de ulike kategoriene

 1. B – P, Bil – Pil
 2. D – G, Dal – Gal
 3. D – K, Datt – Katt
 4. D – T, Dusj – Tusj
 5. F – V, Får – Vår
 6. K – G, Kran – gran
 7. K – T, Kube - Tube
 8. L – J, Lus – Juice
 9. M – N, Mål – nål
 10. R – J, Rem – Hjem
 11. R – L, Rast – Last
 12. S – Kj, Søtt – Kjøtt
 13. S – T, Sand – Tand
 14. S – Sj, Se – Skje
 15. SJ – Kj, Skinn – kinn
 16. Vokaler, U-Y; Mur – Myr, O-U; Mos-Mus, Ø – Å; Løve – Låve

 

Hvem kan øve/spille

 • Barn som har behov for å øve seg på språklyd.
 • Foreldre som vil øve sammen barna sine.
 • Logopeder, talepedagoger og lærere som vil ha et hjelpemiddel i undervisningen.
 • Barn som vil øve på norsk uttale.

 

Forslag til arbeidsmåte

Snakk om forskjellene mellom de nærliggende ordene. Kan dere høre forskjellen mellom lydene? Hvor ligger tungen i uttalen? Avgjør sammen hvor forskjellen ligger i ordene og skill dem fra hverandre. Arbeid med minimale ordpar gir øvelse i å oppfatte små forskjeller i språklyden.

Å skille mellom språklyder som ligner på hverandre, men som har ulik uttale, er ett steg i den muntlige språklæren. Slik lærer barnet hvor lyden befinner seg i munnen.

For å kunne øve på språklyd er det nødvendig at barnet hører forskjellen. Neste steg er å produsere riktig lyd.

 

 

Slik øver dere med Fonemo Minipar

1. 1. På startsiden velger dere kombinasjonen dere skal jobbe med, som for eksempel k og g.

2. Lytt til bamsen ved å trykke på den, og snakk om forskjellen i ordene kran og gran. Hvilket bilde og hvilket ord hører sammen? Dra og slipp bildene til tavlene i den rekkefølgen bamsen sier. Du kan når som helst trykke på bamsen for å høre en gjentakelse.

3. Prøv selv å si rekkefølgen på bildene ved å gjenta hva bamsen sa.

4. Når dere har gjort øvelsen, kan dere lytte på bamsen igjen og/eller spille inn egen tale via mikrofonen og lytte sammen på hvordan dette høres ut.

5. Fortsett ved å trykke på «start på nytt»-pilen, så får dere nye bilder som skal settes i rekkefølge.

 

Spille inn via mikrofonen

Spille inn ved å trykke på mikrofonen
Dere kan når som helst spille inn via mikrofonen og sammen lytte til hvordan det ble. Trykk på opptaksknappen for å starte innspillingen. Den blir rød når den tar opp.

For å stoppe, trykk igjen, så vil du høre opptaket automatisk.


Trykk igjen for å slå den av. Det er bare mulig å gjøre ett opptak av gangen. Forrige innspilling slettes med andre ord når du foretar et nytt opptak. Opptaket spilles av automatisk.

Ønsker du å høre igjen? Trykk på spille-knappen.
Vil du lytte til opptaket igjen? Trykk på «spill på nytt»-knappen til venstre for mikrofonen. Det nyeste opptaket finnes under denne knappen.

 

Nye øvelser

Trykk på startpilen for å få de nye kortene

Fortsett ved å trykke på «begynn-på-nytt-pilen» for å få nye bilder å sortere.

 

Demo

demo-knapp
Trykk på spørsmålstegnet for å starte en demo. Den beskriver i tale hvordan man bruker Fonemo Minipar.

 

Tilbake til startsidenFor å øve på en annen kategori, trykker du på døren. Den fører tilbake til startsiden.

 Bildetekst


For å få tekst under bildene, kan du trykke på denne knappen. For å fjerne teksten, trykker du igjen på knappen.

 

 

Applikasjonen følger Apples retningslinjer for barnesikkerhet:

 • Har ingen eksterne lenker
 • Overfører ikke data om brukeren
 • Lagrer ingen lydfiler
 • Krever ikke av brukeren å dele personlig informasjon
 • Spør ikke etter fødselen data
 • Samler ikke inn eller overfører personlige opplysninger
 • Inneholder ingen kjøp inne i app eller reklame

På App Store för iPad/iPhone

Fonemo Minipar
Språklyd:

b-p,  d-g, d-k, d-t,  f-v, k-g, k-t, l-j, m-n, r-j, r-l, s-t, s-sj, s-kj, sj-kj, u-y, o-u, u-ø, ø-å

Fonemo Minipar 148 øvelser med 55 ordpar. Øvelsene og ordparene er utvalgt i samarbeid med logopeder

 

 

Mål for øvelsene:

 • Analysere lyd
 • Skille fra hverandre
 • Uttale
 • Ordforståelse
 • Språklig bevissthet

Last ned vårt produktblad