Språklyd   Barnesikkerhet   Hvem kan øve   Slik øver du

 

Fonemo Specko - sorter bokstavlyden

Barn som spelar Fonemo

Demo >> (You Tube)

Hører du hvilken lyd som er i begynnelsen av ordene?

Hjelp kaninen å sortere bildekortene til riktig rute. Fonemo Specko er et produkt i Fonemo-familien hvor vi jobber med å sortere språklyder to og to som har lignende plassering ved uttale, for eksempel b og p og sj og tj. Formålet er å øve på å høre forskjell og øve på uttale av ord på en lekende måte. Ved å velge om man vil ha tekst under bildene eller ikke kan den som øver også få forskjellig vanskelighetsgrad.

 

Dra og slipp bildene til riktig bokstavrute

Kaninen sier for eksempel: Kan du høre hvilken lyd som er i begynnelsen av ordene?  Sorter de to bildekortene med lignende lyd ved å trykke på dem, lytte til ordet og dra bildene til riktig bokstavrute, for eksempel «skip» til SJ-ruten og «kirke» til KJ-ruten.  Kaninen gir tilbakemeldinger som «prøv igjen» eller «bra». Trykk deretter på «begynn-på-nytt-pilen» for å få nye bilder å sortere.

 

Trykke på bokstavene

Ved å trykke på bokstavene over rutene kan dere høre hvordan de lyder og sammenligne med bildekortenes lyd og egen uttale.

 

Spille inn egen tale og lytte direkte

Dere kan når som helst bruke innspillingsfunksjonen til å spille inn egen tale og lytte til egen uttale.

 

Tekst og bilde eller kun bilder

Jobb med tekst under bildene eller kun med bilder. På den måten kan du tilpasse vanskelighetsgraden til barnet – om det også skal øve på bokstaver, eller om det ikke kan lese ennå.

 

Språklyd/Bokstavlyd

Nesten hundre øvelser

Til sammen inneholder Fonemo Specko 96 øvelser med ca. 190 ord. Øvelsene er utarbeidet sammen med logoped. De har lettere og vanskeligere nivåer. De minimale ordparene som for eksempel «gran» og «kran» er vanskeligst å skille fra hverandre fordi de høres så like ut, mens andre ordpar som for eksempel «godteri» og «kvern» er lettere.

Det er åtte kategorier å velge blant; seks kategorier med forskjellige konsonanter (initialt) og to med vokaler (medialt), se eksempler under.

 

Noen eksempler

Merk, det finnes enkle og vanskelige ordpar i alle kategorier.

 1. B – P,  vanskelig: bil – pil
 2. D – T,  lett: delfin – tavle
 3. F – V,  vanskelig: får – vår
 4. K – G, vanskelig: kran – gran
 5. R – S, lett: røyk – sopp
 6. SJ – Tj, vanskelig: skinn – kinn
 7. U-Y, vanskelig: tur – tyr
 8. O-U, lett: fugl – sol

 

Hvem er brukerne

 • Barn som trenger taletrening
 • Foreldre som vil øve sammen med barnet sitt.
 • Logopeder, talepedagoger og lærere som ønsker et hjelpemiddel i undervisningen.
 • Barn som vil øve på norsk uttale

 

Å skille mellom språklyder som ligner på hverandre, men som har ulik uttale, er ett steg i den muntlige språklæren. Slik lærer barnet hvor lyden befinner seg i munnen.

For å kunne øve på språklyd er det nødvendig at barnet hører forskjellen. Neste steg er å produsere riktig lyd.

 

 

Slik øver dere med Fonemo Specko

1. På startsiden velger du kategori som skal sorteres.

2. Lytt til kaninen ved å trykke på den. Den sier for eksempel: Kan du høre hvilken lyd som er i begynnelsen av ordene?
Trykk på bildekortene for å høre ordet.


3. Dra og slipp bildene til riktig bokstavrute

4. Prøv å gjenta ordene når du hører dem.

5. Når dere er ferdige med å øve, kan dere spille inn egen tale via mikrofonen og høre hvordan det lyder sammen.

6. Fortsett ved å trykke på «begynn-på-nytt-pilen» for å få nye bilder å sortere.

 

Spille inn via mikrofonen

Dere kan når som helst spille inn via mikrofonen og sammen lytte til hvordan det ble. Trykk på opptaksknappen for å starte innspillingen. Den blir rød når den tar opp.
 
Trykk igjen for å slå den av. Det er bare mulig å gjøre ett opptak av gangen. Forrige innspilling slettes med andre ord når du foretar et nytt opptak. Opptaket spilles av automatisk.
 

Vil du lytte til opptaket igjen? Trykk på «spill på nytt»-knappen til venstre for mikrofonen. Det nyeste opptaket finnes under denne knappen.

 

Nya øvelser

Fortsett ved å trykke på «begynn-på-nytt-pilen» for å få nye bilder å sortere.

 

Demo

demo-knapp
 
Trykk på spørsmålstegnet for å starte en demo. Den beskriver i tale hvordan man bruker Fonemo Specko.
 

Tilbake ti startsiden

 
For å øve på en annen kategori, trykker du på døren. Den fører tilbake til startsiden.
 

 Bildetekst

 
For å få tekst under bildene, kan du trykke på denne knappen. For å fjerne teksten, trykker du igjen på knappen.

 

Applikasjonen følger Apples retningslinjer for barnesikkerhet

 • Har ingen eksterne lenker
 • Overfører ikke data om brukeren
 • Lagrer ingen lydfiler
 • Krever ikke av brukeren å dele personlig informasjon
 • Spør ikke etter fødselen data
 • Samler ikke inn eller overfører personlige opplysninger
 • Inneholder ingen kjøp inne i app eller reklame

På App Store iPad/iPhone

Fonemo Specko - sorter bokstavlyden

 • b-p
 • d-t
 • f-v
 • k-g
 • r-s
 • sj-kj
 • u-y
 • o-u

96 øvelser med ca. 190 ord

Last ned Fonemo Specko fra App Store

 

Øve på ferdigheter:

• Lydanalysere
• Skille fra hverandre
• Uttale
• Ordforståelse
• Fonologisk bevissthet

 

Last ned produktark