Hvem kan øve  •  Barnesikkerhet   •  Slik øver du •  Vanlige spørsmål

 

Pratboblel - gi inspirasjon til taleøvelser

kids with ipad Nå finnes Pratboble for iPad og iPhone. Målet med Pratboble er å øve seg på ulike språklyder og samtidig inspirere til å finne på ordleker og historier. Pratboble er til litt større barn som kan lese. Appen passer også til litt eldre personer med nedsatt kognitiv funksjon som trenger å jobbe med enkelte former for uttale, eller elever som er i ferd med å lære seg norsk.

Lenke til demo >>

Lek med ord

Ved hjelp av ordbobler kan dere leke fritt. Dra og slipp boblene i ønsket rekkefølge og fortell en historie om dem. Lag rare sammensetninger slik som: gris-gress, spinn-buss, rope-rakett - la fantasien få fritt utløp! Når dere er klare, kan dere spille inn via mikrofonen og lytte sammen til hvordan det ble.


Kreativ fortelling

Lag en liten fortelling sammen. Ved å klikke på ordboblen vil du høre hvilket målord det dreier seg om. Slik kan man øve seg på uttalen av en spesifikk språklyd, men også på å lage strukturerte historier med innledning, innhold og avslutning, og dermed sette ordene i ulike sammenhenger. Spill inn elevens historie og lytt sammen på hvordan det høres ut.

 

Sagt om Pratboble:
"Pratboble er en app som kan bidra til å styrke den fonologiske bevisstheten hos barn og elever ved at de lytter for å finne språklyder på ulike steder i ordet."
"Ved å skape nye ordforbindelser, trener de også språkbevisstheten i bredere omfang."
Johanna Kristensson, logoped og anmelder på Skolappar.nu (svensk).

“Kreativt og gøy for barn som trenger å øve seg på språklyd”
Liv, foreldre til barn med språkvansker


Hvem som kan øve seg

 • Barn som trenger å øve seg på språklyd
 • Logopeder, talepedagoger og lærere som vil ha et verktøy til undervisningen
 • Foreldre som vil øve sammen med barna
 • Voksne med nedsatt kognitiv funksjon som trenger å øve seg på språklyder
 • Elever som er i ferd med å lære norsk
   

Barnesikkerhet og personvernregler

Pratboble har

 • ingen reklame
 • ingen i-app-kjøp
 • foreldrelås på innstillinger, hjelpefunksjon og Internett
 • ingen lagring av lydfiler
 • overfører ikke noen data om brukeren
 • krever ikke at brukeren gir personlig informasjon
 • spør ikke etter fødselsdato
 • samler ikke inn og overfører ikke personlig informasjonSlik gjør du

Velg språklyden du vil øve på, trykk på språklydboblen, og deretter på play-knappen:

Lag en historie eller et sammensatt ord
Du får sju ordbobler hver gang du starter Pratboble. Ved hjelp av ordbobler kan dere leke fritt. Dra og slipp boblene i ønsket rekkefølge og fortell en historie om dem. Lag rare sammensetninger slik som: dinosaur-sove, snurre-gris, hoppe-kompis - gi fantasien fritt utløp! Når dere er klare kan dere spille inn med mikrofonen.

 

Bruk start på nytt-knappen for å få nye ordbobler. Noen ganger inneholder ordboblene bilder. Språklyden finnes i begynnelsen, midten og slutten av en blanding.

 

 

 

Trykk på innspillingsknappen for å starte innspillingen.

 

 

 

Trykk igjen for å slå av. Det er bare mulig å foreta én innspilling av gangen. Den forrige innspillingen forsvinner når du lager en ny. Innspillingen spilles av automatisk.

 

 

 

Vil du høre innspillingen igjen? Trykk på spill-knappen til venstre for mikrofonen. Den nyeste innspillingen finnes under denne knappen.

 

 

 

Hvis du vil bytte til en annen språklyd, trykker du på døren.

 

 

 

 Trykk på boblen, så ser du hva som skjer!

 

 

 

  Under denne knappen finnes alle illustrasjonene samlet. En blanding av alle språklydene.

 

 

 

Vanlige spørsmål

Hvorfor fungerer ikke innspillingsknappen?
Gå inn på Innstillinger på iPad/iPhone, finn symbolet for Pratboble i listen til venstre. Se etter at mikrofonen er aktivert. Hvis du i vanvare trykket nei til mikrofonen første gang du åpnet programmet, er ikke mikrofonen på.

Hvis du har spørsmål om Pratboble, ta kontakt med oss.

 

For iPad/iPhone

 

 

Pratboble inneholder

• ca 350 ordbobler, en blanding av tekst og bilder.
• 14 ulike kategorier med språklyd:

b, d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, sj, kj

• Inndelt med valgt språklyd i blanding; begynnelsen, midten og slutten på ordet.
• Trykk på ordboblene så får du høre hvordan ordet høres ut
• Mikrofon til å spille inn med
• I kategorien ”ill” finnes alle illustrasjonene samlet, omtrent 90 stk. Denne kategorien inneholder alle språklydene blandet.

 

Last ned produktark

 

Pratboble er etterkommeren til Fonemix. Fonemix er til mindre barn og inneholder bare bilder:

Les mer om Fonemix

 

Ferdigheter som øves

• Uttale, betoning og setningsintonasjon
• Kreativ fortelling
• Lærende lek
• Uttrykke seg
• Kommunisere og samarbeide
• Skille mellom språklige strukturer
• Uttalens betydning for å gjøre seg forstått
• Uttale i norsk språk
• Lydanalyse
• Ordforståelse
• Språklig bevissthet