Vem kan öva Så övar du Barnsäkerhet

 

Fonemix och Fonemo Frika - Lek med ord och bilder

Ban gör saga med FonemixSyftet är att öva s-ljudet, r-ljudet eller sj - och tj-ljudet och samtidigt stimulera skapandet av ordlekar och små sagor. Apparna finns för både iPad och iPhone.

Med hjälp av bildkort och ljud får ni leka fritt. Dra och släpp korten på planen i den ordning ni vill prata och berätta om dem. Gör tokiga sammansättningar som: sommar-gris, choklad-sjunga, krokodil-gräs, eller gör en liten saga tillsammans. Spela in barnets saga och lyssna tillsammans hur det låter. Fira genom att trycka på partyhatten.

 

Fonemix med s

Alla kort innehåller s som i sol, häst och glass. Alla kort innehåller s som i sol, häst och glass. Orden på bilderna har s-ljudet i början, mitten och slutet. Du får sju kort varje gång du startar Fonemix. Totalt finns det 30 kort med bilder. Fonemix är lätt att lära sig. Barnet behöver inte vara läskunnigt eftersom spelet är baserat på bilder. Appen passar barn från tre år och uppåt.
 

Fonemix med r

Alla kort innehåller r som i drake, robot och bur. Orden på bilderna har r-ljudet i början, mitten och slutet. Du får sju kort varje gång du startar Fonemix mer r-ljudet. Totalt finns det 30 bildkort. Fonemix är lätt att lära sig. Barnet behöver inte vara läskunnigt eftersom spelet är baserat på bilder. Appen passar barn från tre år och uppåt.

Fonemo Frika - öva språkljuden sj och tj

Se på demo >> (You Tube)

Med hjälp av bildkort med sj-ljudet eller tj-ljudet i får ni leka fritt. Dra och släpp korten på planen i den ordning ni vill prata och berätta om dem. Gör tokiga sammansättningar som: kyckling-kämpa eller choklad-sjunga, eller gör en liten saga. Låt fantasin flöda! När ni är klara kan ni spela in via mikrofonen och lyssna tillsammans. Fira genom att trycka på partyhatten.

Tre olika val i Fonemo Frika:

När du startar programmet får du välja mellan

1. sj-ljudet
2. tj-ljudet
3. en blandning av sj och tj.

För att det ska vara meningsfyllt att öva de båda ljuden måste barnet höra att ljudet i början av t ex. ”stjärna” låter annorlunda än ljudet i början på ”kärna”. Att höra vad som är rätt är första steget. Nästa steg blir att producera det korrekta ljudet. När barnet hör skillnaden sätt igång att befästa det ljud som barnet redan kan. För det mesta är de sj-ljudet. Blanda då inte in tj-ljudet alls, barnet behöver känna sig säker på att uttalet är rätt innan man övar det snarlika tj-ljudet. När tj-ljudet sitter, prata om skillnaden mellan sj- och tj- ljudet. Den enda skillnaden är tungans läge.

Förslag på metod

1. Börja med att öva på det språkljud som barnet kan bäst, oftast är det sj-ljudet.
2. Gå  över till det andra språkljudet utan att prata om skillnaden alls utan öva som med vilket språkljud som helst.
3. När båda språkljuden sitter, kan du ni gå över till varianten som blandar språkljuden. Tala om skillnaden, tungans läge, och se om ni kan sortera ordbilderna i två högar en för sj-ljudet och en för tj-ljudet.

 

Vem kan öva

 • Barn som behöver öva på s-ljudet.
 • Barn som behöver öva på r-ljudet.
 • Barn som behöver öva på sj - och tj-ljuden.
 • Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
 • Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning.

 

Så övar ni med Fonemix och Fonemo Frika

startbild Fonemo Frika

Skapa en saga eller ett sammansatt ord

Ni får sju kort varje gång du startar Fonemix och Fonemo Frika. Dra och släpp bilderna till planen. Skapa en liten saga eller gör sammansatta ord genom att lägga korten i den ordning ni vill ha dem. Lyssna på vad de föreställer, prata och berätta om bilderna.
Fonemix med sex av sju kort
Fonemix, med två av sju kortmotiv på planen
 
 
 

Spela in via mikrofonen

använd micken för att spela in
När ni är klara med sagan eller det sammansatta ordet, kan ni spela in via mikrofonen och lyssna tillsammans på hur det blev. Tryck på micken för att starta inspelningen. Den blir röd när den spelar in.
 
micken spelar upp ljudet automatiskt
Tryck igen för att stänga av. Det går bara att göra en inspelning i taget. Föregående inspelning försvinner alltså när du gör en ny. Inspelningen spelas upp automatiskt.
 
tryck på spelaknappen för att spela upp senaste inspelningen igen
Vill du höra inspelningen igen? Tryck på spelaknappen till vänster om micken. Den senaste inspelningen finns under denna knapp.
 

Fira med partyhatten

fira genom att trycka på partyhatten
Fira genom att trycka på partyhatten. En rolig animation startar.

Nya kortmotiv

starta om och få nya kort
Starta om för att få nya kortmotiv med s-ord.
 

Instruktioner

instruktioner finns under frågetecknet 
Om du vill lyssna till instruktionerna finns det en animation med ljud under frågetecknet.
 

Barnsäkerhet

 • har föräldralås till hjälpen och externa länkar
 • innehåller ingen reklam
 • överför ingen data om användaren
 • lagrar inga ljudfiler
 • kräver inte att användaren delar personlig information
 • frågar inte efter födelsedata
 • samlar inte in och överför inte personlig information
 • Inkludera inte kontoregistrering eller åtkomst till användares befintliga konto
 

Vanliga frågor

Varför fungerar inte mikrofonen? Om man av misstag trycker "nej" då frågan om appen får använda mikrofonen så inaktiveras den funktionen. För att aktivera den:
Gå in på Ipad och Inställningar. Titta i listan till vänster, tryck på Integritetsskydd. Tryck på Mikrofon. Reglaget ska vara grönt för att mikrofonen ska vara aktiverat.

 

Fonemix med S

Fonemix ikon

Hämta i App Store - ikon

 

 Fonemix med R

Fonemix med r-ljudet - ikon

Hämta i App Store - ikon

 

Fonemo Frika,
sj - och tj-ljuden

Hämta i App Store - ikon

 

 


"Barnen kan bilda nya ord och tränar på så sätt även sin språkliga medvetenhet."
Logopeden i skolan

 

"Funktionen där man talar in sin saga eller ord och sedan får den uppläst var enkel att använda."
Pappas appar

 

Fonemix och Fonemo Frika har en kusin, appen Pratbubbel den innehåller fler språkljud och är delvis textbaserad. Läs mer om Pratbubbel.


Ladda ned våra produktblad

Fonemo Frika

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alla produktblad, även Fonemix


 

 

 

Undervisningens syfte

Sv Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommuniera i tal och skrift.

Ur centrala innehållet i SvA: Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. Skillnader mellan tal- och skriftspråk.