Språkljud   Barnsäkerhet   Vem kan öva   Så övar du

 

Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

Barn som spelar Fonemo

Se demo >> (You Tube)

Kan du höra vilken bokstav som är i början av orden?

Hjälp kaninen att sortera bildkorten till rätt ruta. Fonemo Specko är en variant i Fonemo-familjen där vi jobbar med att sortera bokstavsljud, två åt gången, som har liknande läge vid uttal som till exempel b och p och sj och tj. Syftet är att öva på att höra skillnad och öva uttal av ord på ett lekfullt sätt.

 

Dra till rätt bokstavsruta

Kaninen säger till exempel: kan du höra vilken bokstav som är i början av orden?  Sortera de två bildkorten med liknande bokstavsljud genom att flytta dem, till exempel “sjuk” till SJ-rutan och “tjuv” till TJ-rutan.  Kaninen ger feedback som ”försök igen” eller ”bra”. Tryck sedan på “starta-om-pilen” så får du en nya bilder att sortera.

 

Bokstäver med uppspelning

Genom att trycka på bokstäverna ovanför rutorna så kan ni lyssna på hur de låter. 

 

Spela in eget tal och lyssna direkt

Det går när som helst att använda inspelningsfunktionen och själv tala in och lyssna på det egna uttalet.

 

Text och bild eller bara bilder

Arbeta med text under bilderna eller med bara bilder. På så sätt går det att anpassa svårighetsgraden till om barnet även ska öva på bokstäver eller ännu inte är läskunnigt.

 

Språkljud/Bokstavsljud

Nästan hundra övningar

Totalt innehåller Fonemo Specko 96 övningar med ca 190 ord. Övningarna är utformade tillsammans med logoped. De har lättare och svårare nivå. De minimala ordparen som till exempel, ”gran” och ”kran” är svårast att särskilja för de låter så lika medan andra ordpar som till exempel ”godis” och ”kvarn” är lättare.

Det finns 8 kategorier att välja mellan; 6 kategorier med olika konsonanter (initialt) och två med vokaler (medialt), se några exempel nedan.

 

Exempel på ordpar i de olika kategorierna

Obs! Det finns lätta och svåra ordpar i alla kategorier

 1. B – P,  svår: bil – pil
 2. D – T,  lätt: docka – teve
 3. F – V,  svår: får – vår
 4. K – G, svår: kran – gran
 5. R – S, lätt: säl – rök
 6. SJ – Tj, svår: skepp – käpp
 7. U-Y, svår: fluga – flyga
 8. O-U, lätt: flod – mugg

 

Vem kan öva

 • Barn som behöver öva på språkljud/bokstavsljud.
 • Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn.
 • Logopeder, talpedagoger och lärare som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning.
 • Barn som vill öva svenskt uttal.

 

Att kunna särskilja språkljud som ligger nära varandra men uttalas olika, är ett steg i den muntliga språkläran på väg till målet att barnet ska bli medveten om ljudets placering i munnen.

För att kunna öva språkljud/bokstavsljud är det nödvändigt att barnet hör skillnaden, nästa steg är att producera rätt ljud.

 

Så övar ni med Fonemo Specko

1. På startsidan; välj kombination ni vill sortera.

2. Lyssna på kaninen genom att trycka på den, den säger till exempel: kan du höra vilken bokstav som är i början av orden? 
Tryck på bildkorten så hör du ordet. Dra och släpp bilderna till rätt bokstavsruta.

Genom att trycka på bokstäverna ovanför rutorna så kan du lyssna på hur de låter och jämföra med bildkortens ljud och ditt eget uttal.

3. Pröva att upprepa orden när du hör dem. Om du vill se hur de stavas så tryck på "T" i menyraden överst.

När ni är klara med övningen spela in eget tal via mikrofonen och lyssna tillsammans hur det låter.

5. Fortsätt genom att trycka på starta-om-pilen, då får ni nya bilder att sortera.

 

Spela in via mikrofonen

När som helst går det att spela in via mikrofonen och tillsammans lyssna på hur det blev. Tryck på spela-in-knappen för att starta inspelningen. Den blir orange när den spelar in.
 
Tryck igen för att stänga av den. Det går bara att göra en inspelning i taget. Föregående inspelning försvinner alltså när du gör en ny. Inspelningen spelas upp automatiskt.
 

Vill du höra inspelningen igen? Tryck på spela-upp-knappen till vänster om micken. Den senaste inspelningen finns under denna knapp.

 

Nya övningar

För att få nya övningar att arbeta med inom vald kategori, tryck på starta-om pilen.

 

Demo

demo-knapp
 
Tryck på frågetecknet för att starta en demo. Den beskriver i tal hur man använder Fonemo Specko.
 

Tillbaka till startsidan

 
För att öva på en annan kategori tryck på dörren. Den leder tillbaka till startsidan.
 

 Bildtext

 
För att få text under bilderna, tryck på denna knapp. För att "släcka" texten, tryck igen.

 

 

Fonemo Specko följer Apples riktlinjer för barnsäkerhet

 • Har inga externa länkar
 • Överför ingen data om användaren
 • Lagrar inga ljudfiler
 • Kräver inte att användaren delar personlig information
 • Frågar inte efter födelsedata
 • Samlar inte in och överför inte personlig information
 • Innehåller inga köp inuti appen eller reklam

På App Store för iPad/iPhone

Fonemo Specko - sortera bokstavsljud

 • b-p
 • d-t
 • f-v
 • k-g
 • r-s
 • sj-tj
 • u-y
 • o-u

96 övningar med ca 190 ord

Hämta Fonemo Specko i App Store

 

 Öva förmågor:

 • Ljudanalysera
 • Särskilja
 • Uttala
 • Ordförståelse
 • Fonologisk medvetenhet

 

Ladda ned produktblad om Fonemo Specko


Undervisningens syfte

Sv Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

SvA Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommuniera i tal och skrift.

Ur centrala innehållet i SvA: Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. Skillnader mellan tal- och skriftspråk.