Vem kan öva Barnsäkerhet Så övar du Värdefulla tips Vanliga frågor

Länk till demo

Ljuda bilder - lekfull röstträning för barn

Ljuda bilder, barn som använder appen

Ljuda eller säg något, appen hör dig och in på skärmen kommer en bild som belöning. Till bondgården kommer grisen, geten, kon och gåsen. Till vardagsrummet kommer tårta och kaffe men också en dammsugare och en vas. I skogen finns ekorren, älgen och björnen men det är du som ska locka på dem så de flyger in på skärmen.

Länk till demo >>

Ljuda bilder passar barn med hörselimplantat, barn med tal- och språksvårigheter och barn som behöver öva sin röst. Appen innehåller ett Öra som hör ljud. Det är upp till dig som logoped, pedagog eller förälder att välja vilka ljud ni vill träna på: ord, nonsensord eller språkljud. Kanske kan barnet leka fritt med vilka ljud som helst.  Totalt finns det 72 olika bilder att ljuda in i olika miljöer.

Ljuda bilder innehåller ett lyssnande öra som kan anpassas till din röst och ditt rum, gå in på kugghjulet och testa just din röst i ditt rum. Då kan du själv öka och minska känsligheten på örat, den kan höra svaga röster och starkare röster.

 

Vem kan öva?

 • Barn med hörselimplantat
 • Barn med svaga eller starka röster
 • Barn med tal- och språksvårigheter
 • Logopeder, pedagoger och specialpedagoger som vill ha ett hjälpmedel i sin undervisning
 • Föräldrar som vill öva tillsammans med sina barn

 

Barnsäkerhet och integritetspolicy

Ljuda bilder har

 • ingen reklam
 • inga i app köp
 • föräldralås på inställningar, hjälpen och länk till webbsida
 • ingen lagring av ljudfiler

Ljuda bilder

 • överför ingen data om användaren
 • kräver inte att användaren delar personlig information
 • frågar inte efter födelsedata
 • samlar inte in och överför inte personlig information

 

Så övar du

 1. Lägg gärna iPaden på ett bord, ju tystare omgivning desto bättre är det.
 2. Välj svårighetsgrad; paddan med napp innebär tre saker att ljuda in medan den större paddan innebär sex saker att ljuda in.
 3. När du trycker på play-knappen startar en demo-film. Sedan börjar övningen.
 4. Tryck på örat i högra hörnet för att sätta på micken, den lyser då grön.
 5. Ljuda t ex beeee eller baaa en sak flyger in.  Förbered gärna vad för slags ljud ni vill träna på: riktiga ord, nonsensord eller språkljud.
 6. Tryck på örat varje gång du vill ljuda och se en sak komma.
 7. Du är färdig när du ser en figur fira.
 8. Närsom helst kan du flytta på sakerna på bilden. Att låta barnet leka med sakerna kan ge en paus i röstträningen.
 9. Tryck på play-knappen upp i vänstra hörnet för att gå vidare till nästa övning.

 

 

Refresh-knappen

Blev du avbruten eller vill börja om innan övningen blev klar? Tryck på refresh-knappen.

 Fler övningar, inställningar och hjälpen

Menyn i navigationslisten till vänster leder till fler övningar och nivåer, samt inställningar och hjälpen.

 

 

Frågetecknet ger dig snabbguidning

Frågetecknet har föräldralås tryck 3 sek för att öppna. Här kan du också välja att titta på demon igen, tryck på filmremsan.

 

 


Svårighetsnivåer:

Tryck på paddorna för att växla mellan lätta och svåra övningar. Den lätta innehåller färre övningar och antal saker per övning medan den svåra innehåller fler.


Lätt nivå innehåller fyra övningar med tre saker till varje övning.
Svår nivå innehåller nio övningar med sex saker till varje övning.Kugghjulet leder till inställningar för örat

Kugghjulet har föräldralås tryck 3 sek för att öppna.Du kan anpassa örat för röst och rum. Med hjälp av ett test kan ni ändra inställningen för ljudkänslighet, dvs ett värde i decibel. Till sist kan ni också testa att rösten funkar för den nya inställningen. Du kan också pröva din och barnets röststyrka för skoj skull, vad hamnar ni på för decibel?


Några goda råd:

    • förbered hur du vill använda appen
    • välj själv: ord, nonsensord eller språkljud
    • om "p" inte funkar, prova att säga "paaa"
    • sitt gärna i en tyst miljö
    • om du vill instruera barnet när örat är på kan du stänga av den tillfälligt
    • tänk på var micken sitter på iPaden så att du inte håller handen för den 

Värdefulla tips

Så tyst miljö som möjligt

Ljuda bilder reagerar på ljud. Man trycker på en örat för att sätta igång en ljuddetektor. Ibland detekteras ovälkomna ljud, t ex en tv i bakgrunden. Därför är det bra att sitta i en så tyst miljö som möjligt. När man är redo att ljuda kan man börja med att vara lite tyst, sen trycker man på micken och säger det avsiktliga ljudet.


Bullrig miljö, svag röst - ändra på inställningssidan

Om du sitter i en tyst miljö behöver du förmodligen inte ändra på inställningssidan. Men om du sitter i en bullrig miljö kan örat inte skilja på avsiktligt ljudande och bakgrundsljud. Då kan det hjälpa att ställa in ett högt värde, t ex 77 dB. Det innebär också att den som ljudar måste ta i med en starkare röst. Om ett barn har svag röst kan ett lågt värde funka bättre, t ex 56 dB, då ställs högre krav på att det är tyst i omgivningen.


Kontrollera situationen med hjälp av örat

Man slår på örat varje gång man vill ljuda. Om du vill säga ljudet först för att låta barnet härma dig kan du säga ljudet innan du trycker på örat. På så sätt detekteras barnets ljud och inte ditt. Ljuda bilder lagrar inte några ljudfiler.


Ljuda bilder hör ljud men tolkar inte tal

Det är viktigt att veta att Ljuda bilder inte tolkar tal och "hör" alltså inte om man säger beee eller mamama och märker skillnaden. Det finns inget samband mellan vad som "ska" sägas och vilka föremål som flyger in i bilden. Du kan själv välja vad du vill att barnet ska träna på.


Varför funkar inte “p”

För att mikrofonen ska funka och fånga mänskligt ljudande men inte bakgrundsljud filtreras ljudupptagningen en aning. Korta ljud som enstaka konsonanter detekteras inte. Långa vokaler funkar bättre. Prova er fram och testa appen tillsammans innan ni börjar öva mer metodiskt. Vissa ljud kommer att funka jättebra och andra mindre bra, använd Ljuda bilder för de ljud som funkar bäst.Vanliga frågor

Varför fungerar inte örat?
Gå in i iPad/iPhone Inställningar, leta upp symbolen för Ljuda bilder i listan till vänster. Titta att reglaget för mikrofon är aktiverad. Om man råkar trycka nej till mikrofonen första gången du öppnade programmet så är mikrofonen inte på.


Om du har några frågor om Ljuda bilder, tveka inte att ta kontakt med oss.

 

Ljuda bilder

iPad och iPhone

 

 

Ladda ned vårt produktblad: