Översikt och tips

Apparna är främst för iPad men flera finns också för iPhone.

Börja med att tänka på vad som skulle passa just det här barnet. Tycker barnet att det är kul att spela memory? Göra små berättelser och leka med ord? Att sortera ord i ordning?

När du vet svaret på frågan så titta om det språkljud som barnet behöver öva på finns i någon av de apparna. Tänk på att snarlika språkljud också ibland är ett problem att uttala och att det då kan vara bra att öva på att höra skillnaden. När barnet hör skillnad blir det lättare att öva på uttalet.

Obs! Alla appar tillhandahåller inspelning och uppspelning av eget tal.

1. Spela memory

2. Leka med ord och göra fria berättelser

 3. Sortera i ordning

Beskrivning av våra paket

4 verktyg för barn med tal- och språksvårigheter
Är en blandning av koncepten ovan; spela memory, leka med ord och sortera ord. De flesta språkljuden är representerade och de som brukar vara de vanligaste problemen, s och r-ljuden, finns i en varsin app. Ingen av dessa appar kräver läskunnighet.

Pratbubbel – öva språkljud och kombinationer av konsonanter
Är utifrån konceptet, leka med ord och gör egna små berättelser och meningar. Apparna är för lite större barn som kan läsa och innehåller en blandning av text och bilder. Pratbubbel 1 är kategoriserad i de vanligaste språkljuden som barn har problem med. Pratbubbel 2 är istället kategoriserad i konsonantkombinationer som kan vara svåra att uttala.

Särskilj liknande språkljud – paket
Är till största del en sorteringslek med liknande språkljud, två eller fyra åt gången. En av en apparna är till för att leka med ord mer fritt och innehåller ord med sj och tj-ljuden. Här kan man välja att slå på eller av text under bildkorten och kan då också öva på uttal och samtidigt se hur orden stavas.

Fonemix med s och r - paket
Är utifrån konceptet leka med ord och göra egna ordsammansättningar, berättelser eller meningar. De är begränsade till s och r-ljudet, med bildkort innehållande ord med s och ord med r. Syftet är att öva uttal samtidigt som det går sortera och att leka fritt med bildkorten. Ingen av apparna kräver läskunnighet.

 

Appar för särskolan

Fonemo Foto är utvecklad främst för elever i särskolan. Den innehåller memoryspel med fotografier istället för tecknade bilder och färre bildkort per spel.

Ljuda bilder är en app för att öva rösten och passar barn med hörselimplantat och barn som behöver öva sin röst. Ljuda eller säg något, appen hör dig och in på skärmen kommer en bild som belöning.

 

Läs mer i översikten, 1 sida (pdf)

Eller läs mer om apparna i det interaktiva produktbladet, 8 sidor, nedan (pdf)

 

Fonemo

Fonemo ikon

Hämta Fonemo i App Store

Språkljud:

b, d, e, f, g, i, k, l, p, r, s, t, u, v, y,
sj, tj, rd, rn, rs, rt

 

Fonemo Plus+

Fonemo Plus+ ikon

Hämta Fonemo Plus+ i App Store

Språkljud:

b, d, e, f, g, i, k, l, p, r, s, t, u, v, y,
sj, tj, rd, rn, rs, rt

 

Fonemo Supra

Hämta Fonemo Supra App Store

Språkljud:

rd, rn, rs, st

 

För iPhone. Minifonemo

Minifonemo ikon

 

 

 

 

Hämta Minifonemo i App Store

 


Språkljud:

b, d, e, f, g, i,  k, l, p, r, s, t, u, v, y, sj, tj

 

Fonemix med S

Fonemix ikon

Hämta i App Store - ikon

 

 Fonemix med R

Fonemix med r-ljudet - ikon

Hämta i App Store - ikon

 

Fonemo Frika,
sj - och tj-ljuden

Hämta i App Store - ikon

 

Pratbubbel 1

Hämta i App Store - ikon

Språkljud:
b, d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, sj, tj

 

Pratbubbel 2

Pratbubbel 2

Hämta i App Store - ikon

Kombinationer:
sk, sn, sp, st, sv, sl, bl, fl, gl, kl, pl, br, dr, fr, gr, kr, pr, tr, kn, nt

 

Fonemo Minipar

Hämta Fonemo Minipar i App Store

Språkljuds par:
b-p,  d-t, d-g,  f-v, k-g, k-t, l-j, m-n, r-j, r-l, s-t, s-tj, sj-tj, u-y, o-u, ä-ö

 

Fonemo Specko -
sortera bokstavsljud

b-p, d-t, f-v, k-g, r-s, sj-tj, u-y, o-u

Hämta Fonemo Specko i App Store